WECOME TO ARTLANTIS FEROTHAI

Artlantis là độc lập dựng hình nhanh nhất ứng dụng phát triển đặc biệt cho các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế, lý tưởng cho một cách nhanh chóng và dễ dàng tạo dựng hình 3 chiều độ phân giải cao, QuickTime VR panoramas, QuickTime VR Đối tượng và hình ảnh động. Một nhà lãnh đạo trong công nghệ cửa sổ xem trước, Artlantis là phần mềm dựng hình được sử dụng bởi các kiến ​​trúc sư, nhà thiết kế và chuyên gia thiết kế đô thị ở hơn 80 quốc gia.

Tìm kiếm Blog này

Loading...